Slide background
Welcome to Digi-CHE-Asia
The Digi-CHE-Asia: Enhancing Digital Capacities
in Higher Education for Asian Universities Project
aims in advancing the skills of academic staff,
students and researchers in Vietnam, Cambodia
and Laos (Partner Countries-PC),

ABOUT US

Slide background
The project was launched in
January 2019 and it will run for
36 months.
The long-term objective of the project is to contribute
towards achieving a sustainable connection between the higher
education and the requirements of the industry in the regions.
In addition, Digi-CHE-Asia aims to improve the quality of HEIs and
enhance their interface with labour market & society.

Digi-CHE-Asia

Dự án được khởi động tháng 7 năm 2019 và dự kiến hoạt động trong 36 tháng.
Image
Digi-CHE-Asia: Nâng cao năng lực kỹ thuật số trong giáo dục cho các trường đại học trong khu vực châu Á nhằm mục đích nâng cao kỹ năng, học thuật cho các giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu tại Việt Nam, Campuchia và Lào (các quốc gia đối tác – PC), thông qua:

· Việc cung cấp các đề xuất nhằm tăng cường và cải thiện chương trình giảng dạy đại học hiện nay.
· Phát triển của chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học đã tích hợp thực tế những phát triển mới về Điện tử, Tự động hóa và Robotics (EAR).
· Giao diện chung với các ngành công nghiệp trong nước, cụ thể hơn là các ngành sản xuất và các ngành công nghệ cao.

Mục tiêu dài hạn của dự án là góp phần đạt được sự kết nối bền vững giữa giáo dục đại học và yêu cầu của các ngành trong khu vực. Ngoài ra, Digi-CHE-Asia hướng tới cải thiện chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học (HEI) và nâng cao kết nối đối với thị trường lao động và xã hội.

Các gói Công việc

Dự án có một số gói công việc nhằm đạt được các hành động được đề xuất.

Hiệp hội

Hiệp hội bao gồm 9 tổ chức từ 6 quốc gia khác nhau: 3 quốc gia EU (Hy Lạp, Luxembourg và Bồ Đào Nha) và 3 quốc gia châu Á (Việt Nam, Campuchia và Lào).

Các đối tác EU có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc thực hiện các dự án đồng tài trợ, mang lại cho hiệp hội chuyên môn về phát triển chương trình giảng dạy, thiết kế học tập, nghiên cứu tác động cao và phổ biến.

Các PC-HEI đến từ 3 quốc gia khác nhau ở châu Á, trong đó EAR đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội. Các PC-HEI đều có chuyên môn trong các lĩnh vực này hoặc có các Khoa liên quan.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trang TIN TỨC

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc