Hiệp hội

Hiệp hội bao gồm 9 tổ chức từ 6 quốc gia khác nhau: 3 quốc gia EU (Hy Lạp, Luxembourg và Bồ Đào Nha) và 3 quốc gia châu Á (Việt Nam, Campuchia và Lào).

Các đối tác EU có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc thực hiện các dự án đồng tài trợ, mang lại cho hiệp hội chuyên môn về phát triển chương trình giảng dạy, thiết kế học tập, nghiên cứu tác động cao và phổ biến.

Các PC-HEI đến từ 3 quốc gia khác nhau ở châu Á, trong đó EAR đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội. Các PC-HEI đều có chuyên môn trong các lĩnh vực này hoặc có các Khoa liên quan.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc