Liên hệ chúng tôi

Chi tiết liên lạc

Address

9 Heroon Polytechneiou, 15780 Athens, Greece

Phone Numbers

+30 210 772 4270

Email Address

Prof. Dimitrios Soudris

dsoudris@microlab.ntua.gr

Hãy giữ liên lạc

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc